Leasing

Leasing eller lån? Velger du leasing vil hele investeringen være skattemessig utgiftsført i løpet av leieperioden. Ved lån vil den skattemessige utgiftsføringen være styrt av objektets avskrivningssats.  

https://www.sgfinans.no/Om-leasing/?gclid=CN-chemtv8cCFSLicgod-eUOlA